Telugu

Ninu Choosenduku Mp3 Song Download Shshid Babu

Ninu Choosenduku Song Download Mp3: The song is sung by and has music by Shshid Babu While Shshid Babu has written the Ninu Choosenduku lyrics. Download Ninu Choosenduku Mp3 Song Below.

Ninu Choosenduku Song Shshid Babu Mp3 Download

Vocal/Singer
Music Comsposer Shshid Babu
Lyricist Shshid Babu
Download Mp3

Ninu Choosenduku Lyrics Shshid Babu

నిను చూసేందుకు నడిచొస్తున్నాం అయ్యప్ప
నీ సన్నిధి చేర్చి సేద తీర్చరా అయ్యప్ప
నిను చూసేందుకు నడిచొస్తున్నాం అయ్యప్ప
నీ సన్నిధి చేర్చి సేద తీర్చరా అయ్యప్ప
అయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప
అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప
(స్వామియే శరణం శరణం పొన్ అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)
(స్వామియే శరణం శరణం పొన్ అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)
బ్రహ్మచారివి అయితేనేమి అయ్యప్ప (అయ్యప్ప)
మము కన్న తండ్రివి నీవేనయ్య అయ్యప్ప (అయ్యప్ప)
బ్రహ్మచారివి అయితేనేమి అయ్యప్ప (అయ్యప్ప)
మము కన్న తండ్రివి నీవేనయ్య అయ్యప్ప (అయ్యప్ప)
నీ తోడే మాకు ఎపుడూ ఉంటే అయ్యప్ప
కష్టాలే మా దరికి రావు అయ్యప్ప
అయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప
అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప
నిను చూసేందుకు నడిచొస్తున్నాం అయ్యప్ప
నీ సన్నిధి చేర్చి సేద తీర్చరా అయ్యప్ప
అయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప
అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప
(స్వామియే శరణం శరణం పొన్ అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)
(స్వామియే శరణం శరణం పొన్ అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)
నీ మృదు వదనం వీక్షించినచో అయ్యప్ప (అయ్యప్ప)
సర్వ శుభములు చేకూరును మాకు అయ్యప్ప (అయ్యప్ప)
నీ మృదు వదనం వీక్షించినచో అయ్యప్ప (అయ్యప్ప)
సర్వ శుభములు చేకూరును మాకు అయ్యప్ప (అయ్యప్ప)
నీ చరణాలే శరణం కోరెదం అయ్యప్ప
మా దోషం మాపి మము ధన్యుల జేయుము అయ్యప్ప
అయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప
అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప
నిను చూసేందుకు నడిచొస్తున్నాం అయ్యప్ప
నీ సన్నిధి చేర్చి సేద తీర్చరా అయ్యప్ప
నిను చూసేందుకు నడిచొస్తున్నాం అయ్యప్ప
నీ సన్నిధి చేర్చి సేద తీర్చరా అయ్యప్ప
అయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప
అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప
(స్వామియే శరణం శరణం పొన్ అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)
(స్వామియే శరణం శరణం పొన్ అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)
(శరణం శరణం అయ్యప్ప)

Back to top button