Hindi

WHY Mp3 Song Download A bazz

WHY Song Download Mp3: The song is sung by and has music by Hiteshsk While A-bazz has written the WHY lyrics. Download WHY Mp3 Song Below.

WHY Song A bazz Mp3 Download

Vocal/Singer
Music Comsposer Hiteshsk
Lyricist A-bazz
Download Mp3

WHY Lyrics A bazz

ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਯਾ ਹੋ ਨਹੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ੇਂ ਰਹੇਂਗੀ ਵਹਿ
ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਛਡਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੁਡੀਏ
ਤੂੰ ਕਦਰ ਨਾ ਮਾਨੀ
ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਚ ਵਾਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੁਡੀਏ
ਤੂੰ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀ
ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾ ਨੀ
ਜੇ A-Bazz ਦੇ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨੀ ਆਏ
ਤੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖੇਗਾ ਜਾਣੀ
ਮੈਨੂ ਸਮਝ ਨੀ ਔਂਦੀ ਕੇਡੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੇ ਗਯਾ ਮੈਂ
I am just buzzing around
ਸਮਝ ਨੀ ਔਂਦੀ ਕੇਡੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੇ ਗਯਾ ਮੈਂ
I am just buzzing around
ਮੈਨੂ ਸਮਝ ਨੀ ਔਂਦੀ ਕੇਡੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੇ ਗਯਾ ਮੈਂ
I am just buzzing around
ਸਮਝ ਨੀ ਔਂਦੀ ਕੇਡੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੇ ਗਯਾ ਮੈਂ
I am just buzzing around
ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਯਾ ਹੋ ਨਹੀ
ਕੌਸ਼ਿਸ਼ੇਂ ਰਹੇਂਗੀ ਵਹਿ
ਰਾਤ ਹੋ ਯਾ, ਦਿਨ ਹੋ ਨਹੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ੇ ਰਹੇਂਗੀ ਵਹਿ
I dont wanna talk about her now
I dont wanna talk about her now
She don’t know what love is all about
She don’t know what love is all about
And I will be drinking drinking drinking
And she’s been cheating cheating cheating
And I am a crazy muth****er
I still be drinking drinking drinking
Why did I fell in love with you
Fell in love with you
Why did I fell in love with you
Ahhh…
Why did I fell in love with you
Fell in love with you
Why did I fell in love with you
ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਯਾ ਹੋ ਨਹੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ੇਂ ਰਹੇਂਗੀ ਵਹਿ

Back to top button